• Lorem ipsum

Geen noodpakket in huis, maar wel angst voor een ramp

5 Jun 2023
door Noodzaken

Uit een enquête uitgevoerd voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) blijkt dat Nederlanders vrezen voor een ramp die kan leiden tot het wegvallen van stroom, gas en water. Echter, ondanks deze zorgen, blijkt dat weinig mensen daadwerkelijk voorbereidingen treffen voor een dergelijke crisis.

Bijna de helft van alle Nederlanders (45%) maakt zich zorgen over langdurige uitval van elektriciteit, gas, drinkwater, internet en telefonie. Ook cyber-dreigingen en spanningen tussen bevolkingsgroepen worden genoemd door bijna evenveel mensen. 

Opmerkelijk is dat 73% van de Nederlanders van mening is dat iedereen een noodpakket in huis zou moeten hebben, maar vier op de tien geven tegelijkertijd aan dat zij zich niet goed hebben voorbereid op een dergelijke ramp of crisis.

De NCTV waarschuwt al geruime tijd voor bedreigingen van de veiligheid van Nederland door landen als Rusland en China. Deze landen zouden vooral geïnteresseerd zijn in zogenaamde "vitale processen", zoals het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast is er eerder gebleken dat er onvoldoende bescherming is tegen cyberaanvallen op sluizen, bruggen en waterkeringen. 

Nederland is aantrekkelijk als doelwit vanwege ondergrondse energieleidingen en internetkabels die via zee ons land binnenkomen, evenals hoogwaardige bedrijven zoals ASML. Als voorbeeld van een dergelijke aanval noemde de NCTV eerder de sabotage van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee.

Overheid of zelf-redzaamheid?
Meer dan een derde van de respondenten van de enquête is van mening dat de overheid voornamelijk verantwoordelijk is voor de voorbereiding op een ramp of crisis, maar bijna evenveel mensen vinden dat individuen ook zelf in actie moeten komen. Hoe precies, is echter niet duidelijk voor de meerderheid.

Volgens Pieter-Jaap Aalbersberg, het hoofd van de NCTV, is dit een reden om door te gaan met een voortdurende campagne. "Nederland is een veilig land. Tegelijkertijd mogen we de diverse ontwikkelingen om ons heen die onze veiligheid kunnen bedreigen niet negeren. Het is belangrijk dat mensen zelf ook voorbereidingen treffen, zoals het hebben van een noodpakket."

Noodpakket
Een noodpakket moet onder andere water bevatten, ongeveer 3 liter per persoon per dag. Verder ook lang houdbaar voedsel en een radio op batterijen of met een dynamo. Verder kun je denken aan zaken zoals een powerbank, een zaklamp, kaarsen, een EHBO-verbandtrommel, (reddings)dekens, een noodfluitje, contant geld, wc-papier en een zakmes, multi-tool of gereedschapssetje.

Meer over de inhoud van een noodpakket lees je in het volgende artikel op onze site: “Wat zit er in een noodpakket?”