Disclaimer

Deze website is eigendom van Totaalzaken en is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

 

Ondanks het feit dat Totaalzaken de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Totaalzaken niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Totaalzaken kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

 

De door gebruikers van de site op deze site geplaatste recensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies.

 

Het is niet toegestaan deze site, of gedeelten uit deze site, te framen, of op andere wijze te incorporeren in een website.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op welke site dan ook die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

 

Totaalzaken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Totaalzaken geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Totaalzaken wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

 

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Totaalzaken.

 

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door het Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website, het gebruik daarvan en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

 

Wijzigingen
Totaalzaken behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de (juridische) informatie op deze website geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

 

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail: info(at)totaalzaken.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 

© Copyright 2014 Totaalzaken

 

Colofon
Het grafisch ontwerp, de technische realisatie en de hosting van deze website wordt verzorgd door Totaalzaken.nl en Strakwerk.

 

Loading...
Loading...
Loading...